Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrencileri Tez Danışmanları atandığı tarihten itibaren Tez Danışmanlarının Uzmanlık Alan Dersi ve Yüksek Lisans Tez Çalışması Dersini,

Doktora Programı Öğrencileri Yeterlik Aşamasında Doktora Yeterliğe Hazırlık Çalışması dersi Yeterlik Aşamasını başarı ile tamamlayanlar Uzmanlık Alan Dersi ve Doktora Tez Çalışması Dersini,

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrencileri Proje Aşamasına geçtiklerinde Proje Danışmanlarının Dönem Projelerini mezun olana kadar seçmek zorundadırlar.