Lisansüstü Eğitim Kayıt Yenileme

Öğrencilerin Ders Kayıt Yenileme ve Bitiş Tarihleri       : 11-17 EYLÜL 2017  Saat: 23:59
Danışman Onayı                                                                    : 11-18 EYLÜL 2017  Saat: 23:59
Anabilim Dalı Başkanı Onayı                                               : 19 EYLÜL 2017 Saat: 23:59

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Elektronik ortamda kayıt yenileme işleminin gerçekleştirilmesinde izlenecek adımlar aşağıda belirtilmiştir.

* Kendi hesabına öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Yüksek Lisans ve Doktora eğitiminde normal süresini tamamlayan (Yüksek Lisans 4 yarıyıl, Doktora 8 yarıyıl) öğrenciler ve birden fazla yerde öğrenci kaydı olan öğrenciler katkı payı ödemekle yükümlüdür. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti İşlemleri Hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

1- Öğrenci sisteme girerek ders kaydını yapar.

Not: Danışmanı atanmış olan Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri Uzmanlık Alan dersini seçmek zorundadır.

2- Ekranda ücreti çıkan öğrenciler katkı payı ödemelerini Vakıflar Bankası şubesinden ÖĞRENCİ NUMARALARINI BELİRTEREK, ücretsiz olarak yapabilirler. Ders kaydı yapmadan bankada herhangi bir borç gözükmeyecektir.

   *EFT / Havale veya Vakıfbank internet şubesinden yapılan ödemeler kesinlikle kabul edilmemektedir.

Not: 16-17 Eylül 2017 tarihleri hafta sonuna denk geldiğinden, ücret yatıracak öğrencilerimizin hafta içi banka mesai saatleri dahilinde ödemelerini yapmaları gerekmektedir.

3- Kayıt yenileme için ön çalışma yapan öğrencinin, Kayıt Yenileme Kesinleştirme İşlemi Danışmanı tarafından yapılır. Danışman ataması yapılmamış öğrencilerin Kayıt Yenileme işlemleri ise Anabilim Dalı Başkanı tarafından gerçekleştirilir.

4- RAPOR-ÇIKTI alma işlemi mutlaka Danışman onayından sonra gerçekleştirilir. Danışman onayı yapılmayan girdiler, sistem tarafından tanınmamaktadır.

5- Anabilim Dalı Başkanı, lisansüstü öğrencilerin imzalanmış formlarını ve banka dekontlarının bir örneğini Ders Seçme Formu ile birlikte kayıt yenileme tarihinin son gününe kadar Enstitüye ulaştırır.

6- Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü dışında farklı kurumlardan yapılacak ders tercihlerinde Anabilim Dalı Başkanlığı kanalı ile doğrudan Enstitüye yazılı olarak başvurulur.

2014-2015 Güz Yarıyılından önce kaydolan öğrenciler için

Sistem linki : https://oibs-egitim.ankara.edu.tr/

 2014-2015 Güz Yarıyılında ve sonrasında kaydolan öğrenciler için

Sistem linki : https://obs.ankara.edu.tr    OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) için Öğrenciler ve danışmanlar için hazırlanan İNTERAKTİF KAYIT YENİLEME KILAVUZLARINA http://oidb.ankara.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.