Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılmakta olan Türkçe Yeterlilik Sınavı hakkında
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan 07/07/2017 tarih ve 95916564-720/384-45986 sayılı
yazı ile ekinin bir örneği için tıklayınız.