Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bazı ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilikler hazırlanarak Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Konu hakkında ilgili kurumun web sayfasından bilgi alınabilir www.myk.gov.tr