Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı

Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı

Eğitim Programları Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı

İlköğretim Anabilim Dalı

Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Özel Eğitim Anabilim Dalı

Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı