Duyurular

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Tezli YL ve Doktora Programları ile Ekonomi Hukuku Tezsiz YL Programı hk.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları ile hukukçuların yanı sıra hukukçu olmayan adayların da başvurabileceği Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci kabul edileceği hakkında ilgili Üniversite Rektörlüğü’nden alınan yazı için tıklayınız. Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı Posteri Özel Hukuk […]

YÖK 2019 Üstün Başarı Ödülleri Hakkında

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Bireysel ve Kurumsal olmak üzere iki kategoride verilmekte olan YÖK Üstün Başarı Ödülleri’nin 2019 yılı için başvuru süreci başlamıştır. Bu kapsamda, Bireysel ödüller başlığında, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal ve Beşeri Bilimler olmak üzere üç farklı alanda Yılın Doktora Tezi Ödülü verilmekte olup; doktora sahibi ile danışmanı birlikte aday […]

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019) Hk.

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile EğitimFakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü tarafından 3-5 Ekim 2019 tarihleri arasında II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2019) Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecektir. Kongreye ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

EndNote Kullanıcı Eğitimi Hk.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve yayınevi temsilcisi tarafından verilecek olan “EndNote” tez/makale yazma, atıf yapma, referans listeleri oluşturma, farklı dergi/tez formatlarına göre düzenleme ve hangi dergilerde yayınlayabileceğinize dair önerilerde bulunma gibi birçok özelliğiyle bilimsel araştırma, makale yazım ve yayın sürecinde araştırmacılara yardımcı olabilecek veritabanı kullanıcı eğitimi 25.04.2019 tarihi 14.00-16.30 saatleri arasında Üniversitemiz […]

2019-2020 ERASMUS 1. STAJHAREKETLİLİĞİ İLANI HAKKINDA

Erasmus + Programı kapsamında 2019-2020 akademik yılı “2019-2020 1. Staj Hareketliliği”çerçevesinde Üniversitemizden Staj hareketliliğine katılmak isteyen öğrencilerimize hazırlanan ilan metni için tıklayınız. Söz konusu hareketlilikten yararlanmak isteyen öğrenciler önce internet ortamında (app.erasmus.ankara.edu.tr) başvurularını yapacaklar ardından başvuru evrakını 03.05.2019 tarihine kadar birimlerine teslim ederek başvurularını sonlandıracaklardır. İlgililere önemle duyurulur.

Tez Savunma Sınavları

Yüksek Lisans Tez Savunması (Sıla BAYINDIR)

21 Mayıs 2019
09:00-11:00

Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Eğitim Psikolojisi yüksek lisans programı öğrencisi Sıla Bayındır, Dr. Öğr. Üyesi Eylem Gökçe Türk  danışmanlığında “Ana Baba Tutumlarının Müzede Öğrenme Deneyimleri Açısından İncelenmesi” başlıklı tezinin savunmasını 21 Mayıs 2019 Salı günü saat 09:00’da Prof. Dr. Haydar Taymaz Toplantı Salonunda yapacaktır.

Doktora Tez Savunması (Deniz DİNÇEL)

21 Mayıs 2019
13:30-15:30

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı Yetişkin Eğitimi doktora programı öğrencisi Deniz Dinçel, Doç.Dr. Ahmet Yıldız danışmanlığında “Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Çevre Eğitimleri Üzerine Bir İnceleme” başlıklı tezinin savunmasını 21 Mayıs 2019 Salı günü saat 13:30’da Eğitim Bilimleri Fakültesi 5005 Nolu Derslikte yapacaktır.

Yüksek Lisans Tez Savunması (Oğuz MERCAN)

23 Mayıs 2019
13:30-15:30

Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans programı öğrencisi Oğuz Mercan, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Atik danışmanlığında “Ergenlerde Karar Verme Stillerinin Öznel İyi Oluş ve Umut ile İlişkisinin İncelenmesi” başlıklı tezinin savunmasını 23 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 13:30’da Prof. Dr. Haydar Taymaz Toplantı Salonunda yapacaktır.

Doktora Tez Savunması (Sevda KATITAŞ)

24 Mayıs 2019
10:00-12:00

Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Teftişi doktora programı öğrencisi Sevda Katıtaş, Prof.Dr. Yasemin Karaman Kepenekci danışmanlığında “Özel Gereksinimli Çocuklara Eğitim Hakkının Sağlanmasında Okul Müdürlerinin Rollerine İlişkin Müdür, Öğretmen ve Veli Görüşleri” başlıklı tezinin savunmasını 24 Mayıs 2019 Cuma günü saat 10:00’da Prof. Dr. Haydar Taymaz Toplantı Salonunda yapacaktır.

Doktora Tez Savunması (Muhammed Mehmet MAZLUM)

24 Mayıs 2019
14:00-16:00

Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi ve Teftişi doktora programı öğrencisi Muhammed Mehmet Mazlum, Prof.Dr. Ali Balcı danışmanlığında “Yöneticilerin ve Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Eğitimde Kısır Döngü” başlıklı tezinin savunmasını 24 Mayıs 2019 Cuma günü saat 14:00’da Prof. Dr. Haydar Taymaz Toplantı Salonunda yapacaktır.

Haberler