• Staff of Graduate School of Educational Sciences
  • Graduate School of Educational Sciences

Duyurular

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın Yeni Koronavirüs Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri (Kayıt Dondurma) ile İlgili Yazısı hk.

Yeni Koronavirüs Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri (Kayıt Dondurma) hakkında Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınan 31.03.2020 tarih ve 75850160-04.01.02.04-E.24625 sayılı yazısı gereğince;   Bilindiği üzere küresel salgın Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bazı kararlar alınmış olup 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine münhasır olmak üzere; 2019-2020 eğitim […]

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri (Kayıt Dondurma) Hakkında Yapılan Önemli Duyuru

Bilindiği üzere küresel salgın Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bazı kararlar alınmış olup 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine münhasır olmak üzere; 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Bahar döneminde yüzyüze eğitim yapılmadan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin imkanlar nispetinde, sadece uzaktan öğretim, açık öğretim ve dijital öğretim yöntemi ile yapılmasına karar verilmiştir. […]

Uygulamalı Derslerin Öğrenme Yönetim Sistemi’nde Pasif Duruma Getirilmesi Hk.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan uzaktan öğretime geçiş kararına göre geliştirilen ve kullanıma sunulan Öğrenme Yönetim Sistemi’nde yer alan mesleki uygulama, staj, mezuniyet tezi, araştırma projesi, özel konular vb. önlisans-lisans dersleri ile dönem projesi, uzmanlık alan dersi, seminer, tez çalışması, yeterliğe hazırlık vb. lisansüstü derslerinin uygulamalı dersler olması ve öğretim elemanları ile birebir çalışma gerektirmesi nedeniyle  […]

Öğrenme Yönetim Sistemi’nin Daha İşlevsel Olarak Kullanılabilmesi İçin Önemli Duyuru

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Koronavirüs salgını nedeniyle alınan uzaktan öğretime geçiş kararına göre geliştirilen ve kullanıma sunulan Öğrenme Yönetim Sistemi’ne derslerin belirlenen gün ve saatlerinde erişim sağlanamamasının söz konusu olması durumunda; 1. Öğretim elemanları, dersinin olduğu günün herhangi bir saatinde, kendi dersinin sanal sınıfına girip, “Kurs Odası”na katılarak ve ardından “Kayda Başla” linkine tıklayarak 30-40 […]

Tez Savunma Sınavları

Haberler