Duyurular

Gale Reference Complete Kullanıcı Eğitimi Hk.

Üniversitemiz abone kaynakları içinde yer alan Gale Reference Complete veritabanı için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca organize edilen ve yayınevi temsilcisi tarafından gerçekleştirilecek olan “Gale Reference Complete Kullanıcı Eğitimi” 07.12.2018 tarihi 10.00-12.00 saatleri arasında Üniversitemiz Hukuk Fakültesi “Şeref Salonu”nda düzenlenecektir. Kayıt için tıklayınız. Akademik personel ve öğrencilere önemle duyurulur.

Uluslararası Öğrenci Akademisi Hk.

“Uluslararası Öğrenci Akademisi” ile ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilere kültürel ve sosyal rehberlik sağlanması, içeriği ve amacı önceden belirlemiş faaliyetlerle öğrencilerin akademik, kültürel ve sosyal yönlerinin geliştirilmesi, öğrencilerin Türkiye ve eğitim gördükleri şehirlere yönelik farkındalığının artırılması ve eğitimlerinin çeşitlendirilmesi amaçlandırıldığı ve Üniversitemizde kayıtlı uluslararası öğrencilerini 30 Kasım 2018 tarihine kadar başvuru.ytb.gov.tr adresine yöneldirilmesi hakkında Yurtdışı […]

Ankara Üniversitesi Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi hk.

Ankara Üniversitesi Senatosu’nun 12/11/2018 tarih ve 509/4403 sayılı  kararı ile “Ankara Üniversitesi Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi” kabul edilmiştir. Ankara Üniversitesi Uzmanlık Alan Yönergesi için tıklayınız.

Lisansüstü Yönetmeliğin 45.Maddesi Hükümleri Gereğince Kaydı Silinenlerin Dikkatine

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 45.maddesi hükümleri gereğince ilişikleri kesilen/kesilme aşamasına gelen  öğrenciler, bağlı bulundukları Enstitü Müdürlüklerine dilekçe ile başvurmaları halinde, kayıt yaptırmadıkları tüm dönemler için tahakkuk eden öğrenim ücretlerini/katkı paylarını ödemeleri koşuluyla aktif hale getirilmesinin uygun olduğu hakkında alınan Üniversitemiz Senatosunun 01/10/2018 tarih ve 505/4370 sayılı Karar örneği için tıklayınız.

06.11.2018 Tarihli Enstitümüz Yönetim Kurulu’nda Görüşülen 7143 Sayılı Kanun’unun 15. Maddesi İle 2547 Sayılı Kanun’unun Geçici 78. Maddesinden Yararlanmak İçin Başvuru Yapanların Durumları

06.11.2018 Tarihli Enstitümüz Yönetim Kurulu’nda Görüşülen 7143 Kanun’unun 15. Maddesi İle 2547 Sayılı Kanun’unun Geçici 78. Maddesinden Yararlanmak İçin Başvuru Yapanların Durumları için tıklayınız. 18 Eylül 2018 tarihine kadar Enstitümüze Af başvurusu yapanların durumu Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra sayfamızda yayımlanacaktır.

Tez Savunma Sınavları

Yüksek Lisans Tez Savunması (Onur GÜLBAHAR)

27 Aralık 2018
14:00-16:30

Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı/Eğitim Yönetimi ve Teftişi yüksek lisans programı öğrencisi Onur Gülbahar, Dr. Öğr. Üyesi Pelin Taşkın danışmanlığında “Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin Eğitim Hakkı ile İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Okul Yöneticilerinin ve Velilerinin Görüşleri” başlıklı tezinin savunmasını 27 Aralık 2018 Perşembe günü saat 14:00’da Prof. Dr. Haydar Taymaz Toplantı Salonunda […]

Haberler

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge’nin (18.06.2018) Uygulanmasına İlişkin Hususlar

Ankara Üniversitesetisi Rektörlüğü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge’nin (18.06.2018) uygulanmasında birlikteliğin sağlanabilmesi bakımından aşağıda belirtilen hususların paylaşılması gereğinin hasıl olduğu bildirilmiştir: 1-Tez önerisi kabul edilen öğrenci, Tez Otomasyon Sistemine üye girişi yaparak Tez Veri Giriş Formunu doldurulacaktır. Böylece hazırlanmakta olan tezlerden bilim dünyası […]