Duyurular

Türkiye Bursları 2017/2018 Dönemi Tanıtımları

Türkiye Bursları başvurularının 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında farklı ülke grupları için üç dönemde alınacağı ve başvuru takvimine çeşitli dillerde hazırlanmış broşür, poster, reklam bandı (banner) vb. tanıtım materyellerin Türkiye Bursları web sitesi’nden (www.turkiyeburslari.gov.tr) ulaşılabileceği bildirilmiştir.

Uluslararası Öğrenci Değişim Programları

2017/2018 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren Türkiye Burslusu öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılmaları Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından uygun görülmediği hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 21/11/2017 tarih ve 34249659-311.99-E.78918 sayılı yazısı için tıklayınız. Yazı eki için tıklayınız.

Kaydı Silinen Lisansüstü Öğrenciler hk.

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 45/c maddesi uyarınca kaydı silinen öğrencilerin, bağlı bulundukları Enstitü Müdürlüklerine mazeret beyanlarını da içeren bir dilekçeyle şahsen başvuruda bulunmaları ve en son yapılan kayıt işleminden sonraki tüm dönemler için harç borçlarını ödemeleri koşulu ile Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 55. maddesi uyarınca kayıtlarının aktif hale getirilmesinin uygun olduğu hakkında alınan […]

Globets 20L8 Conference

6-9 Mayıs 2018’de Belgrad/Sırbistan’da gerçekleşek olan “An International Conference on Education, Technology and Science” başylıklı disiplinlerarası konferans afişi için tıklayınız.